Velkommen til DeleuranBolig

DeleuranBolig hører under Advokatfirmaet Deleuran, der har advokat og autoriseret ejendomsformidler Philip Deleuran som ansvarlig indehaver.

Jeg, Philip Deleuran, har i samarbejde med Forbrugerrådet og Danske BoligAdvokater udarbejdet salgskonceptet, der blandt andet omfatter kortfattet og forståelig formidlingsaftale (til glæde for sælger) og bolighandelsaftale (til glæde for køber og sælger).

Jeg har det mål at fastsætte udbudspriserne ud fra hvad der burde være en realistisk pris både for sælger og for køber - blandt andet under hensyntagen til det område hvor boligen er beliggende.

I forbindelse med salg af boliger anvendes digitale hjælpemidler i videst mulige omfang. Markedsføringen sker udelukkende digitalt via Boligsiden.dk, og BoligA.dk, Bolighandel.dk & DeleuranBolig.dk

Boligerne præsenteres så troværdigt som muligt. Alle interesserede kan via denne hjemmeside få adgang til alle de dokumenter der foreligger vedrørende de boliger der er til salg - herunder fx.

# tingbogsoplysning,
# udskrift af tinglyste servitutter,
# oplysning om offentlig ejendomsværdi,
# ejendomsskatter,
# ejendomsdatarapport (tidligere kommunalt oplysningsskema),
# bygningsforsikringspolice,
# energimærke,
# eventuel tilstandsrapport,
# eventuelt tilbud på ejerskifteforsikring,
# eventuel vedtægt for ejer/grundejerforening tillige med seneste årsregnskab, budget og generalforsamlingsreferat.

Ansvarsforsikring er tegnet hos Codan Forsikring A/S, police nr. 683-020-354-9, der omfatter ansvar i forbindelse med ejendomsformidling 3.000.000 kr. og garanti 2.500.000 kr.


Hvis du måtte have spørgsmål eller bemærkninger må du endelig skrive via phd@deleuran.dk eller ringe 38 88 77 77. Udenfor normal telefontid omstilles til døgnvagten.


Med venlig hilsen


Philip Deleuran
Advokat & autoriseret ejendomsformidler
  


lynsøg
kontakt
Peter Bangs Vej 59
2000 Frederiksberg
 
Telefon:
+45
 38 88 77 77
E-mail:
CVR nummer:
15765976